...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โครงการประชุมสัมมนาวิชาดารนานาชาติว่าด้วยทะเลและทรัพยากรวัฒนธรรมทางทะเลเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง)